Ideje in rešitve so v znanju!
_Strokovna srečanja in posveti

_Skrb za otrokovo in lastno zdravje

2

6. strokovno srečanje pomočnic in pomočnikov vzgojiteljic, 21. maj 2018
Dr. Matej Gregorič
Marija Merljak, uni. dipl.ing. živ. tehn.
Irena Potočar, univ. dipl. pedag., prof. slov.
Mag. Betka Vrbovšek,
Darinka Belak, mag. manag. in
Simona Žnidar, prof. defektologije

 
1
_Strokovna izobraževanja za kolektive šol in vrtcev

_Nadarjeni potrebujejo več

1



Ste pogosto v zadregi, kaj ponuditi nadarjenemu učencu?
Seminar je namenjen prav temu - prikazu konkretnih pristopov pri delu z nadarjenimi učenci. Metode so takoj uporabne v posebnih učnih skupinah, kot v tudi celotnem oddelku in niso vezane na posamezno triado.

 
2
_Mobing na delovnem mestu

1

Prepoznajte in preprečite mobing!
Organizirajte seminar, kjer se boste seznanili s tem kaj je mobing in kako ga prepoznati. Spoznali boste vzroke za pojav mobinga in kaj storiti, da ga pravočasno preprečite.

1
_Preverjanje znanja - sestava in vrednotenje testa

Preverite znanje!
S spremembo šolskega sistema so se spremenili tudi pogledi na ocenjevanje in preverjanje znanja.

 
_Avtoriteta in disciplina v šoli

Šola so učitelji, učenci so gostje.
Spoznajte pomen avtoritete in discipline v šolskih situacijah ter povezavo z odnosi
v družini. Kako ohranjati dobre odnose v šoli in v družini tako, da pri tem ni nihče prikrajšan.

 
_Prva pomoč rešuje življenja

Preprečite najhujše!
Usoda otrok je pogosto odvisna od ukrepanja učiteljev in vzgojiteljev, ko pride do poškodbe, alergije, nenadne nezavesti… Ukrepati je potrebno naglo, pravilno in v pravilnem zaporedju..

 

SUPRA, Zavod za izobraževanje Ljubljana, Novo Polje c. XXI/4, 1260 Ljubljana Polje, Matična št.: 5521912000
 

 

 


 


Supra, izobraževanje in svetovanje

t.: 041 641-628
f.: 01 529-10-45