Ideje in rešitve so v znanju!
18. Strokovni posvet dobrih praks v vrtcih

_Aktivna vloga otrok v dnevni rutini

1

Prepoznavanje priložnosti za aktivno vlogo otrok v dnevni rutini.
Dnevna rutina, kot priložnost pri osamosvajanju otrok.
Postavlje skupnih pravil, medvrstniško učenje,
navajanje na odgovornost, zgled, ipd..

Ljubljana, 31. januar 2023

 
1
_Strokovna izobraževanja za kolektive šol in vrtcev

_Nadarjeni potrebujejo več

1Ste pogosto v zadregi, kaj ponuditi nadarjenemu učencu?
Seminar je namenjen prav temu - prikazu konkretnih pristopov pri delu z nadarjenimi učenci. Metode so takoj uporabne v posebnih učnih skupinah, kot v tudi celotnem oddelku in niso vezane na posamezno triado.

 
2
_Mobing na delovnem mestu

1

Prepoznajte in preprečite mobing!
Organizirajte seminar, kjer se boste seznanili s tem kaj je mobing in kako ga prepoznati. Spoznali boste vzroke za pojav mobinga in kaj storiti, da ga pravočasno preprečite.

1
_Preverjanje znanja - sestava in vrednotenje testa

Preverite znanje!
S spremembo šolskega sistema so se spremenili tudi pogledi na ocenjevanje in preverjanje znanja.

 

11

2

SUPRA, Zavod za izobraževanje Ljubljana, Novo Polje c. XXI/4, 1260 Ljubljana Polje, Matična št.: 5521912000
 

 

11

 


Supra, izobraževanje in svetovanje

t.: 041 641-628