E -naročilnica literature

  NOVO


Avtorji 567 strankega priročnika dobrih praks v vrtcih:
- Miran Muhič, prof. športne vzgoje, višji predavatelj, Univerza v Mariboru,
- Izr. prof. dr. Jera Gregorc, Pedagoška fakulteta v Ljubljani,
- Giuliana Jelovčan, Univerza na Primorskem in
- 197 avtoric in avtorjev primerov dobrih praks.

Kazalo priročnika
Cena: 20 € + PTT

Naročam izvod/-ov priročnika.

  NOVO


Avtorji 452 strankega priročnika dobrih praks v šolah :
- izr. prof. dr. Marija Kavkler
- Sandra Križnar, prof. def.,
- Lea Krfogec, prof. defektologije,
- Alisa Selan, mag. prof. soc. ped. in
- 74 avtoric in avtorjev primerov dobrih praks.

Kazalo priročnika
Cena: 20 € + PTT

Naročam izvod/-ov priročnika.

1

2

Avtorji 432 strankega priročnika dobrih praks v vrtcih:
- Eva D. Bahovec, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
- mag. Jelena Vidmar, Pedagoški inštitut Ljubljana
- Irena Potočar, univ. dipl. pedag., prof. slov. in
- 156 avtoric in avtorjev primerov dobrih praks

Kazalo priročnika
Cena: 20 € + PTT

Naročam izvod/-ov priročnika.

1

Avtorji 256 strankega priročnika dobrih praks v šolah :
- Dr. Kristijan Musek Lešnik
- Borut Marolt, Zavod za vzgojo in izobraževanje Logatec,
- Damjana Šmid, prof. soc. ped. in
- 40 avtoric in avtorjev primerov dobrih praks

Kazalo priročnika
Cena: 15 € + PTT

Naročam izvod/-ov priročnika.

Avtorji 512 strankega priročnika dobrih praks v vrtcih:
- doc. dr. Vanja Riccarda Kiswarday, Univerza na Primorskem,
- doc. dr. Erna Žgur, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta,
- mag. Katarina Kesič Dimic, prof. defektologije,
- red. prof. dr. Zdenka Zalokar Divjak in
- 151 avtoric in avtorjev primerov dobrih praks.

Kazalo priročnika
Cena: 20 € + PTT

Naročam izvod/-ov priročnika.

1
1

Avtorji 432 stranskega priročnika dobrih praks v vrtcih:
- Prof. dr. Rado Pišot , Inštitut za kineziološke raziskave,
- Red. prof. dr. Ljubica Marjanovič Umek,
- Doc. dr. Urška Fekonja Peklaj in
- 138 avtoric in avtorjev primerov dobrih praks.

Kazalo priročnika
Cena: 15 € + PTT

Naročam izvod/-ov priročnika.

1
1
1

Avtorji 210 stranskega priročnika dobrih praks v šolah :
- Janja Bukovec,
- Metoda Kolar, prof.,
- mag. Bojana Peruš Marušič in
- 44 avtoric in avtorjev primerov dobrih praks.

Kazalo priročnika
Cena: 10 € + PTT

Naročam izvod/-ov priročnika.

1
1

Avtorji 166 stranskega priročnika dobrih praks v šolah :
- doc. dr. Jasna Mažgon, Filozofska fakulteta v Ljubljani,
- dr. Alenka Polak, doc., Pedagoška fakulteta v Ljubljani in
- 19 avtoric in avtorjev primerov dobrih praks.

Kazalo priročnika
Cena: 10 € + PTT

RAZPRODANO

1

Avtorji 127 stranskega priročnika dobrih praks v šolah :
- Mojca Škrinjar, prof., Zaod RS za šolstvo
- mag. Miroslav Gomboc
- Nevenka Štraser, univ. dipl. psih., Zavod RS za šolstvo in
- 20 avtoric in avtorjev primerov dobrih praks.

Kazalo priročnika
Cena: 10 € + PTT

Naročam izvod/-ov priročnika.


Podatki o naročniku

Koda za popust:

Ime:

Priimek:


Zavod oz. podjetje:

V kolikor naročate literaturo kot fizična oseba vam polje zavod ni potrebno izpolniti.

Naslov:

Pošta:

Kraj:

E-pošta:

Gsm:
Številko telefona potrebujemo za primere odsotnosti ob dostavi. Podatek je obvezen!

 

Supra, Zavod za
izobraževanje in svetovanje


t.: 041 641-628

 

     
     

 

Novo Polje c. XXI/4, 1260 Lj. - Polje
tel.: 01 529 10 45
faks.: 01 529 10 46
e-pošta: supra@supra.si