Pisno preverjanje znanja
- sestava in vrednotenje testa
 

Kvaliteta pouka se odraža in ugotavlja s kvalitetnim in učinkovitim preverjanjem znanja. Gre za občutljivo področje, še posebej, če ni strokovno argumentirano.

Spoznali boste:

 • kako se zaščititi pred subjektivnimi napakami pri ocenjevanju,
 • principe sestave pisnega preizkusa znanja in točkovnika,
 • ocenjevalne kriterije kvalitetnega preizkusa,
 • kako analizirati preizkus znanja in ga izboljšati,
 • da ste že do sedaj pripravljali kvalitetne preizkuse.

Znali boste:

 • analizirati svoje preizkuse znanja in jih izboljšati,
 • vzpodbuditi učence za sodelovanje pri preizkusih znanja in ocenjevanju,
 • pripraviti naloge, ki odgovarjajo najpomembnejšim merskih karakteristikam,
 • sestaviti preizkus znanja, ki bo vključeval več različnih vrst nalog,
 • doseči soglasje med vsemi sodelujočimi pri preverjanju in ocenjevanju.

Trajanje: 7-8 ur, (0.5 točke*)
* Udeleženci za program pridobijo točke v skladu s Pravilnikom o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju.

Seminar po dogovoru organiziramo za kolektiv zavoda. Kontakt: 01 641-628

Reference: ..., OŠ Mirna Peč, OŠ Jožeta G., Kostanjevica na Krki, OŠ Podbočje, OŠ Louisa Adamiča Grosuplje, OŠ Bičevje, OŠ bratov Letonja, OŠ Frana Kocbeka, OŠ Ivana Cankarja Trbovlje, OŠ nar. heroja Rajka Hrastnik, OŠ Nazarje, OŠ Tabor Logatec, OŠ 8. talcev Logatec, OŠ Louisa A. Grosuplje, OŠ Simona Jenka Kranj, OŠ XIV divizije Senovo, OŠ Mirna Peč, OŠ Raka, OŠ A. M. Slomška, OŠ Ruše, ...


Strokovni vodja seminarja
1

Mag. Darko Hederih


Vas nismo prepričali?

Udeleženci delavnice pripovedujejo:

 • Všeč mi je bilo, da je predavatelj podal primere iz prakse, predavatelj je utrezno vključeval izkušnje udeležencev.
 • G. Darko je storkovno dobro podkovan, primeri so bili predstavljeni na razumljiv način, zabavno in s primernimi poudarki.
 • Všeč so mi bili konkretni primeri in rešitve. Všeč so mi bile tudi vsebine iz psihologije in njegov smisel za humor.
 • Eden boljših, če ne najboljši seminar do sedaj!
 • Vaš pristop je bil zelo osvežujoč, sploh nisem gledala na uro!
 • Hvala! V upanju na ponovno-čimprejšnje uspešno sodelovanje.
 

 

 

 

 

 
 

 

 


Supra d.o.o., Ljubljana
izobraževanje in svetovanje

 


t.: 041 641-628
f.: 01 529-10-46

Da! Zanimam se za organizacijo v zavodu. Prosim vas za ponudbo!

Ime in priimek:

Zavod:

Št. udeležencev:

E-pošta:

Telefon:

     
     

 

Novo Polje c. XXI/4, 1260 Lj. - Polje
tel.: 01 529 10 45
faks.: 01 529 10 46
e-pošta: supra@supra.si