Učenje otrok skozi prikriti kurikulum in dnevno rutino

7. strokovno srečanje
vzgojiteljev predšolskih otrok - pomočnikov vzgojiteljev

1

 


Spoštovane pomočnice in pomočniki vzgojiteljic


Prikriti kurikul je večplasten pojav, ki pomembno vpliva na počutje, vzgojo in učenje otrok, pa tudi na zaposlene in na njihovo uspešnost pri vzgojno-izobraževalnem delu. Lahko bi rekli, da je izvedbeni kurikul v oddelku ustrezen, če se v vsakdanjem življenju brez izgovarjanja spoštujejo pravice otrok, še posebno v dnevno rutinskih in samoumevnih ravnanjih.

Vsaka pomočnica ali pomočnik vzgojitelja je vsakodnevno tesno vpleten v izvedbeni kurikul, še posebno v njegov prikriti del. Pomembno je, da se tega zavedamo, si upamo pogledati v ogledalo svoje prakse in se z videnim tudi kritično soočiti.

 

2

Vabimo vas, da se nam pridružite v soboto, 18. maja v Zrečah kjer bomo pozornost namenili prikritemu kurikulu in pravicam otrok v dnevno rutinskih ravnanjih. Verjamem, da bomo s srečanjem prispevali k še večji kakovosti predšolske vzgoje v slovenskih vrtcih.

S spoštovanjem
mag. Betka Vrbovšek in Domen Smerdelj, dipl. ekon.


Program strokovnega srečanja
Zreče, sobota, 18. maj 2019
08.30 Prijava udeležencev in prejem gradiva.
09.00 Uvodni pozdrav in predstavitev poteka srečanja.
Domen Smerdelj
Organizator in moderator srečanja
09.05 Plenarna predavanja in razprava

Doc. dr. Marcela Batistič Zorec, Pef Ljubljana

Pomočnica vzgojiteljice in prikriti kurikulum
Kaj zajema in kako ga reflektiramo?

Mag. Betka Vrbovšek, urednica strok. revije Vzgojiteljica

Dnevna rutina v oddelku vrtca

10.30 Odmor
11.00 Plenarna predavanja in razprava

Izr. prof. dr. Maja Hmelak, Pef Maribor

Vpliv odnosa med sodelavkama na počutje otrok v oddelku

11.45 Odmor za kosilo
12.45 Delavnice, razdelitev udeležencev v 3. delovne skupine
  - Dnevna rutina - možnost izbire
- Vloga odraslega pri spodbujanju socialnega in čustvenega razvoja otrok
- Predstavitev raziskave o elementih prikritega kurikula in razprava
14.00 Premor
14.10 Nadaljevanje dela v delavnicah
15.00 Evalvacijski zaključek srečanja. Kje smo uspešni? Kaj moramo izboljšati?
 

Mag. Betka Vrbovšek,
Darinka Belak, mag. manag. in
Simona Žnidar, prof. defektologije

15.10 Zaključek srečanja


.Hitra prijava

.Kotizacija znaša: 75€

Ime:

Priimek:

E-pošta:

Gsm:

Delov. mesto:

Rojen:

Zavod:

Plačnik kotizacije:
zavod
samoplačnik
Kotizacija vključuje:

  • mapo, pisalo, blok in gradivo za uspešno delo na srečanju,
  • okrepčila med odmori in kosilo,
  • potrdila o udeležbi - 0.5 točke,
  • organizacijo in izvedbo srečanja ter
  • mnoge drobne pozornosti, ki polepšajo dan.

Davki so všteti v ceni!
Obrazec za vpis udeležencev: Prijavnica...

Lokacija srečanja:
Terme Zreče


Pomembno:
Stroški odpovedi udeležbe (odpoved je veljavna, če pride v pisni obliki ali e-pošti):
0 % vrednosti kotizacije, če poskrbite za nadomestnega udeleženca,
20 % vrednosti kotizacije, če odpoved prispe najmanj 7 dni pred pričetkom programa,
50 % vrednosti kotizacije, če odpoved prispe najmanj 2 dneva pred pričetkom programa,
100 % vrednosti kotizacije, če ni predhodne odpovedi udeležbe oz. umika prijave.

 

 

 

 
 


Supra, izobraževanje in svetovanje

 


t.: 041 641-628

1

     
     

 

Novo Polje c. XXI/4, 1260 Lj. - Polje
tel.: 01 529 10 45
faks.: 01 529 10 46
e-pošta: supra@supra.si